Tilbake til søkeresultatene

KULVER-Kulturell verdsetting

Inside out. New images and imaginations of the body

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektet er tverrfaglig og studerer medisinske bilder fra kroppens innside. Dette er bilder av fenomener som er usynlige for det menneskelige øyet, men som ved hjelp av elektronmikroskop med enorm forstørrelse og innebygget fototeknikk fremstår som tradisjonelle fotografier. Bildene brukes i opplysningsvirksomhet, for eksempel om assistert befruktning og kreftbehandling, i populærvitenskap, og de har også funnet veien til reklame og kunst. Prosjektet har studert vitenskapelige bilder og forestillinger om kroppen i ulike kontekster: i laboratorier, i medisinsk praksis på fertilitetsklinikker, og på kunst- og vitenskapsmuseer. Vitenskapelige bilder og bildeteknikker brukes ikke bare innen forskning men er blitt uunnværlige i mange typer medisinsk praksis. Bildene anvendes også i informasjonsmateriale for å illustrere sykdommers forløp og medisinsk behandling eller for å informere om ny forskning. Innenfor assistert reproduksjon er både utvikling av metodene og gjennomføring i praksis avhengig av at man kan se egg- og sædceller i mikroskop, og i fertilitetsklinikken får også pasientene betrakte sine egne celler. Innsikt i produksjonsprosessen forteller om bildenes sannhetsverdi; det vil si hvilke elementer som synliggjøres, hva som forblir usynlig, og hvor virkelighetsnære bildene er. Det profesjonelle blikket blir formet i en vekselvirkning mellom forskerens forkunnskap og observasjonene i mikroskopet, og i denne vekselvirkningen mellom å vite og å oppdage bidrar forkunnskapen i formingen av forskningsobjektene. En populær sjanger er portrettlike bilder av celler der en enkelt celle avbildes mot en mørk eller nøytral bakgrunn. I bilder innenfor denne tradisjonen fremstår hver enkelt celle som en avgrensbar enhet og med en eksistens uavhengig av menneskekroppen. Dagens cellebilder bidrar til at hver enkelt celle fremstår som individuell og uavhengig av kroppen. Bildene bidrar til at celler materialiseres; det vil si at celler forvandles fra abstrakt teori om hvordan organisk vev er bygget opp til å fremstå som identifiserbare gjenstander. Bildene bidrar innenfor en kulturell prosess der menneskekroppen i økende grad forstås på mikronivå med celler, gener og kromosomer som de vitale elementene i forståelsen av reproduksjon og kroppens funksjoner.

The theme of the project is how new imaging technologies contribute to redefining the body by making its inside visible on the level of cells. By applying new image technologies, pictures taken of tiny body fragments are modified into astonishing and aest hetically appealing images that are used in research, in medical practice, but also in the media and in commercials. The production of these images takes place in an interface of science and popular culture. We will study how cultural values contribute in the processes of producing, interpreting and using the images and on how they draw new images of the human body that may contribute to changing imaginations of the body. On a more general level, the project questions how cultural values impact on science and technology and vice versa. The study will focus on how new technologies are applied in the production of biomedical images and how new knowledge of the interior of the body is produced. It will follow the process when research results are transferred out of the lab to medical practice, media and art. Thus we will study the production and interpretation of images in interactions between scientists, practitioners, lay people and (bio)artists and ask which cultural values are referred to and activated i n these processes. We will ask if new image technology may lead to new interpretations of the human body, of gender difference and reproduction, and to increasing the importance of visualisation in the general understanding of biology and the body.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Budsjettformål:

KULVER-Kulturell verdsetting