Tilbake til søkeresultatene

OST-Øst-Europa-programmene

Bærekraftig utvikling og logistikk i Nordområdene (Aktivitet 2 -Arrangementsstøtte)

Tildelt: kr 0,17 mill.

På grunn av lange avstander, klimautfordringer og ikke minst internasjonale omgivelser/forskjeller har logistikk og transport en viktig rolle for bærekraftig utvikling i Nordområdene (for olje og gass sektor, leverandørindustri, shipping, fiskeri, turisme ). Derfor i dette delprosjektet satser vi på å bygge opp kompetanse innenfor disse fagområdene. Vårt bidrag til utvikling av Norsk-Russisk samarbeid i Nordområdene vil være i form av internasjonale masteroppgaver, PhD prosjekter og andre forskningsarbeide r i relevante emner. For å planlegge dette forskningsarbeidet kommer vi til å arrangere 2 workshoper i løpet av 2009/2010. Det vil si en workshop i Bodø og en i Murmansk. Vi skal invitere våre partnere fra Arkahnagelsk Statlige Tekniske Universitetet, Mu rmansk Statlige Tekniske Universitetet, og Baltisk Statlige Tekniske Universitetet (St.Petersburg), Høgskolen BI (Oslo), Tschudi Shipping Company, StatoilHydro og andre private og offentlige organisasjoner fra Norge og Russland. Følgende temaer skal drøft es på workshopene: 1. Utvikling av politiske systemer og regulering in Nordområdene: økonomiske konsekvenser for maritim industri. 2. Næringslivssamarbeid i Nordområdene: perspektiver av tverrkulturell kommunikasjon og ledelse. 3. Globale markeder, miljø og forutsetninger for bærekraftig utvikling: hvordan adopteringsprosesser innen den maritime industrien vil bli påvirket? 4. Utvikling av Nordøstpassasjen: sårbarhetsevaluering og spin-off effekter for lokal befolkning og lokale industrier. 5. Maritime in dustri og urfolk perspektiv i Nordområdene. 6. Konflikt av interesser og transportløsninger i Nordområdene: sameksistensperspektivet og utvikling av dialog mellom forskjellige aktører. 7. Utvikling av internasjonal satellitt basert overvåknings- og varsli ngssystemet for transport sikkerhet i Nordområdene.

Budsjettformål:

OST-Øst-Europa-programmene

Finansieringskilder