Tilbake til søkeresultatene

OST-Øst-Europa-programmene

Russian-Norwegian Law: Cooperation in Research.

Tildelt: kr 7 353

Prosjektets navn er "Russian-Norwegian Law: Cooperation in Research". De juridiske fakulteter i Tromsø og Arkhangelsk har siden 2001 hatt et samarbeid om forskning og undervisning. Undervisningssamarbeidet har vært en suksess, men forskningssamarbeidet ha r vært tyngre å få etablert. Det søkes derfor om støtte til å få etablert forskningssamarbeid i relasjon til konkrete forskningsprosjekter. I forbindelse med samarbeid på igangværende prosjekter er det en tilleggsmålsetning å identifisere og utvikle andre mulige forskningssamarbeid mellom fakultetene.

Budsjettformål:

OST-Øst-Europa-programmene

Finansieringskilder