Tilbake til søkeresultatene

OST-Øst-Europa-programmene

Applied basic scientific research in the Barents Sea, with focus on Russian-Norwegian collaboration on taxonomy and ecosystem knowledge

Tildelt: kr 0,33 mill.

Gjennom dette prosjektet vil russiske og norske forskere, med Barentshavet og Arktiske havområder som arbeidsfelt, utvikle samarbeidsplattformer og kontaktnettverk der taksonomi, biologi og økologiske aspekter som kan komme til nytte i forvalting av de ma rine fellesressurser i Barentshavet står i fokus. Under prosjektets gang vil vi benytte både allerede eksisterende materiale (innsamlet marine organismer) ved Marbank men også foreta nye innsamlinger gjennom deltakelse vitenskapelige tokt. Organismer vil bli identifisert etter valid nomenklatur og data om de spesifikke artene vil bli systematisert i databaser. Inngangsdata her er viktige og essensielle ved betrakting av organismers aut-økologi og forståelse av økosystemene i Barentshavet.

Budsjettformål:

OST-Øst-Europa-programmene

Finansieringskilder