Tilbake til søkeresultatene

OST-Øst-Europa-programmene

Bærekrafteg utvikling og logistikk i Nordområdene (Gjesteforskerstipend)

Tildelt: kr 0,10 mill.

Dette prosjektet er en del av pågående prosjektet Business in the High North and Sustainability (finansiert av SIU og Forskningsrådet innenfor Russlandsprogrammet, prosjektnummer RU/733HWY). På grunn av lange avstander, klimautfordringer og ikke minst int ernasjonale omgivelser/forskjeller har logistikk og transport en viktig rolle for bærekraftig utvikling i Nordområdene (for olje og gass sektor, leverandørindustri, shipping, fiskeri, turisme). Derfor i dette delprosjektet satser vi på å bygge opp kompeta nse innenfor disse fagområdene. Vi kommer til å invitere to gjesteforskere for 1 månedsopphold i Norge i august-september 2009. I løpet av første uke av oppholdet skal de delta i vårt årlig opplegg ?Business practice in Norway?. Dette er et praksisorien tert kurs for russiske MBA og business studenter fra våre partnerinstitusjoner. Dette året gjennomføres kurset i Kirkenes og hovedvekten ligger på logistikk in Nordområdene. De to gjesteforskere skal bidra som forelesere i lag med norske kollegaer fra Han delshøgskolen i Bodø. I tillegg skal de besøke norske bedrifter og lære mer om hvordan de arbeider med logistikk. Etterpå skal de to forskerne oppholde seg i Bodø og arbeide i lag med våre forskere. Mikhail Varakin fra Arkhangelsk ønsker å forske på ?supp ly chain? logistikk i Nord-Norge og utvikle felleskurs for norske og russiske business studenter. Marina Butorina fra St.Petersburg ønsker å arbeide med problemstillinger knyttet til bærekraftig transportutvikling i Nordområdene. Disse resultatene fra Nor ge kan sammenlignes med Russisk praksis. Og da kan Norske og Russiske transportbedrifter lære mer om hverandre. CVer med publikasjonsliste og beskrivelse av forskningsprosjekter følger vedlagt.

Budsjettformål:

OST-Øst-Europa-programmene

Finansieringskilder