Tilbake til søkeresultatene

FORM-Formidling

Drift av sekretariatet for ALTER-Net

Tildelt: kr 1,5 mill.

Alter-Net er et europeisk konsortium utviklet gjennom et Network of Excellence innenfor biologisk mangfold under EUs 6.RP. Hovedmålet til kornsortiet er å forbedre bærekraftig bruk, forvaltning og vern av biodiversitet og økosystemer gjennom integrasjon a v europeisk interdisiplinær forskningskapasitet og kunnskap.

Budsjettformål:

FORM-Formidling