Tilbake til søkeresultatene

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Samarbeid mellom norske og nordamerikanske forskningsinstitusjoner - nettverksmidler

Tildelt: kr 99 999

Videreutvikle et nettverk mellom norske og nordamerikanske forskningsmiljøer for å realisere samarbeidsprosjekter på menneskelig tilpasning til klimaeffekter: Samarbeidet vil både dra nytte av eksisterende kompetanse og prosjekter, og ha som mål å utvikle komparativ forskning mellom Nord-Amerika og Norge gjennom nye prosjekter. Forskningens fokus vil være på samfunnsmessige effekter, menneskelige og institusjonelle tilpasningsstrategier og behovet for policyendringer på grunn av klimaendringer.

Budsjettformål:

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid