Tilbake til søkeresultatene

NORDSATS-Forskningsløft i Nord

Arctic Earth Observation and Surveillance Technologies

Tildelt: kr 62,0 mill.

Hovedformålet med prosjektet er å drive utdanning og anvendt forskning på nye teknologier som støtter opp under bærekraftig utvikling av industri og næringsutvikling i og for nordområdene. For Arctic EO's del innbefattet dette å skape kompetanse, teknologier og tjenester som både støttet opp under og dro nytte av det sterke miljøet som allerede fantes innen fjernmåling fra satellitt og ubemannede fly i Tromsø og knytte denne kompetansen sammen med kompetansen i Narvik og Trondheim på kontroll og navigasjon av autonome systemer. ArcticEO har hatt fokus på å utvikle tjenester basert på kombinert bruk av data fra UAS og satellitt for å utvikle helt nye operative tjenester som ville understøtte industri og tjenesteutviklingen i nord. Temaene vi spesifikt forsket på er deteksjon og overvåkning av isfjell, karakterisering av havis på grov til fin skala, det vil si med oppløsning fra km til cm noe som er viktig for å håndtere havis både i forbindelse med olje og gassvirksomhet og i forbindelse med navigasjon gjennom de nordlige sjørutene. På land forsket vi på metoder for bruk av fly og satellitt bårne radarsensorer for å evaluere snøskredfare (flere drept i snøskred enn i bilulykker i Troms de siste 10 årene) for å redusere stenging av veier, evakuering av bygder og tap av turister. Disse radarsensorene blir også brukt for å utvikle algoritmer for bestemmelse av vannmengden bundet opp i snøen gjennom vinteren slik at man kan beregne forventet avrenning i snøsmeltingen og optimalisere vannkraftproduksjon og redusere sannsynlighet for flom og flomskader. Prosjektet utviklet et eget bachelorprogram under Institutt for Ingeniør og Sikkerhetsvitenskap som nå tar opp 30 studenter hvert år. 5 doktorgradstudenter og 5 post doc stipendiater har vært involvert.

This proposal outlines a project aimed at advancing education, basic and applied research on new technologies for both large scale Earth observation based on satellite observations, and local scale surveillance using UAS. The project will develop compete nce and new technologies, which will improve our ability to monitor and survey oceanographic phenomena (including ship traffic and pollution), sea ice, glaciers and snow covered areas, the Earth atmosphere, and environmental processes in Northern and Arct ic regions. This will in turn aid a deeper understanding of the environmental changes due to increased industrial and commercial activities in the North (including the Arctic), and improve the decision basis for sustainability and safety associated with t hese activities. The resulting products and new technologies will also offer new business opportunities and jobs within the fields of EO, space and UAS technology where Northern Norway already are leading internationally. The project will comprise three interrelated research and development areas: 1. Methods and Algorithms: Development of basic methods and algorithms for information retrieval from data from Earth observation sensors, quality assurance and modification of existing satellite algorithms f or arctic conditions. 2. Models: Development of numeric models for prediction of the impact of emissions from polluting sources, as well as physical and statistical models describing the electromagnetic (EM) interaction with the Earth surface 3. Platfo rms and sensors: Develop a UAS platform and sensors dedicated to surveillance tasks and reliable routine operation in the Arctic under all kinds of conditions. The research conducted include development of modeling methods and algorithms and thorough eva luation of these within a framework that should allow for integration into future operational surveillance facilities.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

NORDSATS-Forskningsløft i Nord