Tilbake til søkeresultatene

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Ny fremstillingsprosess for litium-baserte battericeller

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektnummer:

195491

Prosjektperiode:

2009 - 2014

Samarbeidsland:

Formålet med prosjektet er å utvikle en ny fremstillingsprosess for litium-baserte battericeller. Dette vil muliggjøre nye løsninger for cellekomponenter og -materialer. Sammenliknet med state of the art vil disse cellene ha lavere produksjonskostnader og en høyere energitetthet, samtidig som produksjonsprosessen er mer miljøvennlig. Dette oppnås uten å kompromittere sikkerhet eller levetid på cellene. For å oppnå dette må vi løse utfordringer relatert til ekstrem uniform celleytelse ved høyvolumsproduksj on samt finne materialresepter og fremstillingsteknikker som muliggjør stabile produksjonsprosesser med høy kvalitet. Arbeidet skal gjøres sammen med sterke nasjonale og internasjonale FoU-miljøer. De fremstilte battericellene vil være en del av batterisy stemer for større applikasjoner som el-biler og energiprodusenter med en ikke-kontinuerlig energiproduksjon som solceller, vindmøller og bølgekraftverk. Batterimarkedet for elektriske biler er alene estimert til å være på 18 milliarder USD innen 2020. Tat a Motors er med som en strategisk partner, og vil i stor grad muliggjøre en størst mulig kommersiell gevinst fra disse forskningsresultatene. Det foregår nå et intenst race mellom verdens litium-batteriprodusenter om å erobre markedet for større applikasj oner. Med lavere produksjonskostnader og høyere energitetthet som konkurransefortrinn ønsker vi å delta i dette racet for å vinne.

Budsjettformål:

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale