Tilbake til søkeresultatene

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Seahorse - forskning for ny fornybar elektrisk kraft fra havbølger

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektnummer:

196026

Prosjektperiode:

2008 - 2012

Geografi:

Med teknologien som er benyttet i dette prosjektet mener vi at det er funnet en teknisk løsning som svarer på kjente utfordringer for bølgekraft, som for eksempel mekaniske belastninger, virkningsgrad, korrosjon, investeringskostnader og kraftproduksjon f ra langsomt roterende maskineri. Hovedmålet for prosjektet er derfor å demonstrere en ny, robust og økonomisk konkukrransedyktig teknologi for kraftproduksjon fra havbølger. Prosjektet vil bli tre-delt, slik at erfaringer som opparbeides under veis kan t as med videre i de neste fasene. I de to første fasene har det blitt sannsynliggjort at teknologien vil kunne fungere etter hensikten. Et patentstudie har også vist at den utviklede teknologien ikke kommer i konflikt med eksisterende teknologier. Egnet lokasjon for prototypen er identifisert og de nødvendige tilaltelser er også innhentet. Det som nå gjenstår er testing av bøyen under realistiske forhold.

Budsjettformål:

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer