Tilbake til søkeresultatene

FRINAT-Matematikk og naturvitenskap

23nd Nordic Conference on Mathematical Statistics

Tildelt: kr 99 999

Konferansen er i tillegg til påmeldte vitenskapelige fordrag planlagt gjennomført med 6 lengre oversiktsforedrag over utvalgte aktuelle tema, gitt av inviterte foredragsholdere av internasjonalt format. Søknaden gjelder i vesentlig grad dekning av utgif tene til reise og opphold for disse.

Budsjettformål:

FRINAT-Matematikk og naturvitenskap