Tilbake til søkeresultatene

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Reverse ElectroDialysis; a Sustainable DC Power Source

Tildelt: kr 5,4 mill.

Hvis saltvann og rent vann blandes på en kontrollert måte, kan vi oppnå å ta blandingsenergien ut som mekanisk eller elektrisk energi. Den prosessen som utnytter den mekaniske energien i et kraftverk kalles revers osmose. Dette prosjektet søker å optimalisere det elektriske arbeidet man kan få ut i såkalt reverse elektrodialyse. Sentralt i denne teknologien er bruken av ionebytter-membraner. Disse må være så selektive som mulig for bare et ion ad gangen; et kation eller et anion. I prosjektet har vi undersøkt ionebytteregenskapene til membranene, men også vanntransporten og den varmetransporten som automatisk følger med ioner og vann. Et interessant funn er at vanntransporten også spiller inn på effekten av krfatverket. Enn videre er det nå klart at strømningsmønsteret over membrane er viktig for cellens effect.

We propose to study a new way to exploit the energy source arising from mixing of sea water with brackish water, namely the reverse electrodialysis cell. This cell concept has been proposed for commercial use only very recently. A power density of almos t 1 W m^-2 membrane area has been reported. The project aims to raise this number by a factor three, by a systematic study of the cell's entropy production in combination with experimental tests. We propose to model the cell performance using membrane c haracteristic variables and typical flow fields, and to design and build a single cell power source accordingly. Based on this experience we want to build and test a cell stack. A successful cell will produce direct current power and may thus be ideal f or hydrogen production by water electrolysis, coping with both energy storage when power need is low (night-time) and transportation needs (supplying H2).

Budsjettformål:

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek