Tilbake til søkeresultatene

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Antibacterial wound dressing 2010

Tildelt: kr 0,80 mill.

Prosjektnummer:

199633

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2010 - 2010

Geografi:

Samarbeidsland:

Budsjettformål:

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater