Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

Utvikling og optimalisering av produksjonsprosessen for LOWJUICE

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

199639

Prosjektperiode:

2010 - 2012

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Det er stort fokus på mat og helse i samfunnet i dag, og det er viktig at den norske næringsmiddelindustrien har evne og mulighet til innovativ produktutvikling slik at de kan tilby markedet sunnere matvarer. Fruktjuicer er sunne produkter fordi de er god e kilder til vitaminer, mineraler, fiber og antioksidanter, men de har et naturlig innhold av sukker som gjør produktene energirike. I dette prosjektet vil vi videreutvikle og søke ny kunnskap om en prototype sukkerredusert epledrikk med økt fiberinnhold (LOWJUICE), som er produsert ved hjelp av den innovative prosessen LOWJUICETM som er et resultat av et EU prosjekt under 6. rammeprogram. LOWJUICE vil ha produktegenskaper som kan åpne for nye markeder, fordi det vil bli et produkt med dokumentert innhold av helsefremmende komponenter. I dette prosjektet vil produksjonsprosess og resept bli optimalisert med hensyn på god smak og aksept hos forbruker, men også produksjonseffektivitet og innsatsfaktorer i prosessen. Epleråvarene bidrar vesentlig på smak og produktkvalitet, og vil bli gjenstand for undersøkelser. En sentral FoU utfordring er knytta til fiberteknologien som vil bli benyttet for å oppnå høyt innhold av fiber i produktet. LOWJUICE er et ny mat produkt, og det er mangel på kunnskap om hvordan ny -mat produkter med positiv helsegevinst best kan kommuniseres til markedet. Prosjektet vil gi slik verdifull innsikt, og resultatene vil være viktige for at FoU miljøene, industrien og råvareprodusentene i Norge kan jobbe sammen med myndighetene for å nå målene i Handlingsplanen for kosthold og helse. Samtidig vil resultatene være viktige for å styrke kunnskapsgrunnlaget og bidra til å utløse verdiskapningspotensial og konkurransekraft i matkjeden.

Budsjettformål:

BIONÆR-Bionæringsprogram