Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

Prevention of food waste in a value chain approach

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektet har i løpet av 2013 fokusert på bearbeiding og analyse av data med sikte på publisering av 5-6 artikler i vitenskapelige tidsskrifter. I tillegg er det fortsatt stor interesse i mediene omkring temaet, noe som bla har resultert i en helside i VG om matsvinn den 1.8, samt innslag i NRK Nyheter ved flere anledninger. Det er gjennomført analyser av ferdigmat med sikte på betydningen av matsvinn og hvordan dette kan forebygges, samt pakkeforsøk med frukt og grønnsaker som viser betydningen a v riktig emballering og oppbevaringstemperatur. Prosjektet er tett koblet sammen med ForMat-prosjektet, og resultatene fra arbeidet i prosjektet vil bli presentert både på en internasjonal forskerkonferanse i Oslo den 19.11 og på den nasjonale ForMat- konferansen 20.11 2013.

The project will be carried out with basis in two main research dimensions I. The horizontal dimension, where the retail sector and the consumption phase will be most important with a broad focus on all relevant types of food products II. The vertical d imension, where a number of value chains for specific food products that are of special interest with respect to waste from the food sector are studied, The research will be organized in a number of different work packages where the first five have dir ect relationship to the problem areas of the project. WP1: Studies of waste generation and reasons for waste generation in the retail sector (Ostfold Research responsible) WP2: Studies of waste generation and reasons for waste generation by the consumers (SIFO responsible) WP3: Case studies of waste generation in a number of food value chains (Ostfold Research responsible) WP4: Studies of measures to prevent waste of food in the total value chains of food products (Nofima responsible) WP5: Dissemination of results (all responsible) WP6: Project management (Ostfold Research responsible). One PhD-students and a 25% post doc candidate will participate in the project and do most of the research work. A post doc program will be carried out with the focus o n development of methodologies for studies of waste generation in the total value chain of food products. A Ph.D project in sociology will concentrate on the tension between rational choice theories and the routines of ordinary consumption.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

BIONÆR-Bionæringsprogram