Tilbake til søkeresultatene

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

SAFEFOODERA (BEPRARIBEAN) Risk-Benefit Analysis: experience from out of food into food

Tildelt: kr 1,4 mill.

Budsjettformål:

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land