Tilbake til søkeresultatene

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

Utvikling av innendørs LED fotosyntesesystem for sikker, energieffektiv og biologisk optimal produksjon av GMO genetisk modifiserte planter.

Tildelt: kr 0,10 mill.

Budsjettformål:

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

Finansieringskilder