Tilbake til søkeresultatene

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Kunnskapsoversikt: Ungdom med innvandrerbakgrunn, utdanning, og sosial kapital

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektet skal lage en kunnskapsoversikt over tidligere forskning om utdanningsprestasjoner og utdanningskarrierer hos ungdom med innvandrerbakgrunn og den betydning som "sosial kapital" kan ha for prestasjoner og karrierer. Oversikten vil særlig favne n orsk, nordisk, europeisk og nordamerikansk forskning. Målgruppene for kunnskapsoversikten er først og fremst forskningens brukere (forvaltning, organisasjoner) og "den interesserte allmennhet", studenter, journalister, o.l. Oversikten er således ikke me nt som state of the art adressert til forskerkolleger. Omfang, utgivelse etc. Kunnskapsoversikten vil bli utgitt av Forskningsrådet i IMER-programmets serie av slike rapporter, og med den lay-out og format som disse har. Rapporten vil bli trykket opp i et mindre opplag (ca 150 x) for gratis distribusjon via Forskningsrådet og evt. NOVA. I tillegg vil rapporten være fritt nedlastbar fra Forskningsrådets hjemmesider på internett.

Budsjettformål:

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon