Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUROCORES: Transformation of European Universities (TRUE). Individual Project 7.

Tildelt: kr 3,0 mill.

TRUE prosjektet ser på hvordan europeiske universiteter endrer seg organisatorisk. Dette delprosjektet fokuserer på hvordan lærestedene fungerer som strategiske organisasjoner og har også sett på hvordan landskapet for høyere utdanning endrer seg i Europa . Generelt i prosjektet er finner vi at universiteter i Europa er sammensatte organisasjoner, de fremstår både som statlig styrte organisasjoner, interessebaserte organisasjoner og som faglige felleskap. Ikke minst varierer denne hybriditeten på tvers av landegrenser. Politikk for høyere utdanning og forskning er viktig for hvordan lærestedene utvikler seg. Det er også variasjoner i hybriditet på tvers av institusjonstyper, som indikere at organiseringen av lærestedene er viktig for hvilken strategisk pro fil de utvikler.

Økende institusjonell autonomi I høyere utdanning og nye styrings- og finansieringsformer kan forandre landskapet for høyere utdanning ved at lærestedene i større grad tar strategiske valg. Hovedproblemstillingen for dette prosjektet er hvordan endringer i høyere utdanningssystemer skal forstås og beskrives. Hvordan påvirkes mangfold og konvergens i systemer for høyere utdanning av de nye handlingsbetingelsene?

Budsjettformål:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Finansieringskilder