Tilbake til søkeresultatene

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Synliggjøring av norsk vitenskapelig nordområdesatsing

Tildelt: kr 0,54 mill.

Utstillingen NORD! Vitenskap ved verdens ende vil fokusere på dagens forskningsfront ved å eksponere fire sentrale forskere innenfor nordområderelaterte og Nansen-relevante temaer, fra hhv. Havforskningsinstituttet, Meteorologisk Institutt, Norsk Polarins titutt. I hvilken grad er Nansens hypoteser, teoribyggverk og data fortsatt gyldige, og inspirerer og stimulerer han dagens moderne toppforskning? Nansens horisont var verden, hans betydning internasjonal. I tråd med det er målet med utstillingen internas jonal formidling og dialog. Åpningen av utstillingen planlegges til Bergen i januar 2011, som også var Nansens utgangspunkt for forskerkarrieren. En turne til Berlin, St. Petersburg, København, Paris og Cambridge er også planlagt med tanke på samarbeid m ed utenriksstasjoner i de aktuelle land. Etter visning i Oslo i forbindelse med et storslått Nansen-fødselsdag som planlegges 10. oktober 2011, skal utstillingen via Tromsø til Svalbard Museum, hvor den blir stående 1-2 år.

Aktivitet:

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid