Tilbake til søkeresultatene

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Drilling in a Closed Cavity near Pore Pressure

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

200500

Prosjektperiode:

2010 - 2013

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Budsjettformål:

PETROMAKS2-Stort program petroleum