Tilbake til søkeresultatene

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Nasjonal fagkonferanse i statsvitenskap, Kristiansand 2010

Tildelt: kr 42 999

Målet er å lage en konferanse med bred appell til forskjellige forskningstradisjoner innenfor statsvitenskapen. Dette gjøres ved å basere seg på den tradisjonelle faginndelingen i fagdisplinen, og å supplere med mer aktuelle og overgripende tema. Dette me dfører at konferansen i 2010 vil deles inn i følgende grupper/sesjoner (sesjonsledere i parentes): 1) Offentlig politikk og flernivåstyring (Dag Ingvar Jacobsen/Jarle Trondal) 2) Valg og politisk atferd (Hanne Marthe Narud) 3) Internasjonale relasjoner (J an Erik Grindheim) 4) Komparativ politikk (Elisabeth Iversflaten) 5) Politisk teori (Robert Huseby) 6) Governance (Morten Øgård) Det vil være åpent for opprettelse av andre sesjoner hvis det melder seg kontaktpersoner som også kan garantere en viss delta kelse på sine sesjoner.

Budsjettformål:

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap