Tilbake til søkeresultatene

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Indirekte måling av skadelig muskelbelastning hos hogstmaskinførere

Tildelt: kr 0,32 mill.

Bakgrunn Formålet med å utvikle en elektronisk spakregistrering er basert på tidligere forskningsstudier (1, 2 og 4) som viser en sammenheng mellom vedvarende statisk muskelaktivitet og smerteutvikling hos skogsmaskinførere (3 og 5). Det arbeides for tide n med å utvikle utstyr for overføring av EMG målingene fra arbeidende muskler via en dataregistrator til en signalklokke (biofeedback) som kan indikere uønsket arbeidsmønster (lange sammenhengende serier med statisk muskelaktivitet). Dette er datateknisk en utfordring og kostbart. Vi ønsker derfor i dette prosjektet å videreføre - forenkle tankegangen til også å kunne registrere vedvarende muskelbruk indirekte via spakarbeid i hogstmaskinen. Dette er tenkt gjort via registrering av de elektriske signalene som går fra spakene til maskinens hydraulikksystemer. Dette vil kunne sammenholdes med direkte EMG målinger. Dersom uønsket arbeidsmønster registreres blir det neste steget å lage en elektronisk 'feedback' som kan utløse et signal i f. eks. spaken, for å varsle om dette. Dersom dette lykkes vil mulighetene for installering av slikt utstyr i praktisk skala være stor. Nytteverdi Moderne EMG utstyr med datavare for direkte analyser vil gjøre det mulig å utvikle metoder, slik som indirekte spakregistrering. Den typen ?early warning? som vi har arbeidet med fram til nå forutsetter montering av elektroder og utstyr på forsøkspersonen som er både arbeidskrevende og kostbart. Indirekte registrering og ?early warning? vil kunne brukes på en helt annen måte under praktisk arbeid og monteres som standard utstyr i hogstmaskiner dersom det viser seg å være vellykket.

Budsjettformål:

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Finansieringskilder