Tilbake til søkeresultatene

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Reisestipendiat - Deltakelse i internasjonale konferanse om optimering innenfor logistikk

Tildelt: kr 15 000

Jeg skal delta på konferansen Konferansen "TRANSLOG, Transportation and Logistics Workshop" 8.-11. desember 2009 i Chile, og søker med dette om midler fra utviklingsfondet, beløp stort kr. 15 000 til delvis dekning av utgifter. Bakgrunnen for søknaden er at jeg er phd-student ved Skogoglandskap, og studerer optimering ved Høyskolen i Molde. Konferansen er om transport- og logistikk-optimering, som er kjernen i min forskning. Vi har sendt inn et abstract til konferansen som følger vedlagt. Skogoglandskap ønsker å bygge opp kompetanse på veiplanlegging, og en ledende forsker på området er Andreas Weintraub ved universitetet i Santiago i Chile. Han er en av organisatorene i konferansen, og det blir derfor god anledning til å treffe han.

Budsjettformål:

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Finansieringskilder