Tilbake til søkeresultatene

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

The 2010 Nordic Baltic conference on forest operations

Tildelt: kr 80 000

Norsk Institutt for skog og landskap skal arrangere OSCAR-konferansen "The 2010 Nordic Baltic conference on forest operations". Konferansen er allerede støttet av Nordisk Ministerråd gjennom Samnordisk Skogforskning (SNS). OSCAR er et networking-prosjek t støttet av SNS, med den hensikt å styrke samarbeid, kvalitet og kunnskapsutveksling innen driftsteknisk skogforskning i Norden og Baltikum. OSCAR arbeider aktivt for å styrke samarbeidet med skog- og forskermiljøer i de Baltiske landene. I denne regione n finnes det flere skogforskermiljøer og utdanningsinstitusjoner som arbeider aktivt med driftsteknikk (Lithauanian Forest Research Institute, Latvian State Forest Research Institute "Silava" og Institute of Forestry and Rural Engineering i Estland). Vi mener at et godt samarbeid med disse institusjonene er nyttig både i OSCAR sammenheng og i nasjonal (norsk) sammenheng. Nyttig både med tanke på erfaringsutveksling - forskerne i disse landene er dyktige og har solid kompetanse på sine felt, og også med tanke på at vi i Norge i økende grad rekrutterer kompetent arbeidskraft fra denne regionen i vårt skogbruk. På grunn av det høye kostnadsnivået vi har her i Norge og de trange budsjettene forskerne i Baltikum nå opplever, vil det være så å si umulig for dem å forsvare billetter og opphold på denne konferansen i Norge. Vi søker derfor midler til å gi skogforskere fra Baltikum støtte til sin deltagelse på konferansen. Kravet for å være berettiget støtte vil være at de bidrar faglig med presentasjon av sine prosjekter og resultater under konferansen. Om støtte innvilges fra Utviklingsfondet vil det bidra til at 10-12 forskere fra disse landene kan delta på konferansen.

Budsjettformål:

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Finansieringskilder