Tilbake til søkeresultatene

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Evaluering av skogtaksering med satellittbasert SAR

Tildelt: kr 0,33 mill.

Prosjektnummer:

201174

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2010 - 2011

Geografi:

Prosjektet skal utprøve satellittbaserte RADAR data for kartlegging av skogressurser, dvs volum, biomasse, overhøyde og middelhøyde. To typer av RADAR data vil utprøves, - interferometri og polarimetri. Studieområdet vil være Lardal kommune i Vestfold.

Budsjettformål:

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Finansieringskilder