Tilbake til søkeresultatene

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Governance of the Domain Name System and the Future Internet: New Parameters, New Challenges (Igov2)

Tildelt: kr 5,5 mill.

Who decides how the Internet operates? How are those decisions legally exercised? And are some ways of legally exercising these decisions more advantageous than other ways? The Igov2 project seeks answers to these questions primarily in relation to the go vernance of the Internet's naming and numbering system. More particularly, it critically examines the pros and cons of the current expansion of generic top-level domain names (such as <.com>) to embrace potentially thousands of new domain names (such as < .berlin, <.toyota>, <.book> and <.gay>) in different languages. In doing so, the project has identified a host of procedural problems with this expansion, and found lack of clarity as to its legal parameters. Another prong of the project assesses the pros and cons of using contract rather than statute as a legal tool for governing this system and for governing the Internet more generally. The project has so far found that while contract is highly suitable for micro-management of the Internet environment, it does not necessarily avoid the regulatory problems that typically afflict legislation (dirigisme, complexity, inflexibility, weak compliance etc.). Hvem bestemmer hvordan Internett fungerer? Hvordan foretas disse beslutninger rettslig sett? Og er n oen typer rettslig regulering av Internett mer fordelaktig enn andre? Igov2-prosjektet søker etter svar på disse spørsmål, hovedsakelig i forbindelse med styring av systemet for tildeling og bruk av domenenavn (som for eksempel <.com>). Mer spesifikt vurd erer prosjektet fordeler og ulemper med den pågående utvidelsen av antall domenenavn til å omfatte potensielt tusenvis av nye domenenavn (som for eksempel <.berlin, <.toyota>, <.book> og <.gay>) i ulike språkversjoner. Så langt har prosjektet identifisert en rekke prosessuelle problemer ved denne utvidelsen, samt mangel på klarhet om dens rettslige rammer. En annen del av prosjektet vurderer fordeler og ulemper ved bruk av kontrakter fremfor lovgivning som rettslig middel for styring av domenenavnsystemet og Internett mer generelt. Prosjektet har så langt avdekket at selv om kontrakter egner seg som redskap for detaljstyring av den digitale verden unngår bruken av kontrakter ikke nødvendigvis de regulatoriske problemer som typisk rammer lovgivning (styrin g ovenfra, kompleksitet, infleksibilitet, svak etterlevelse osv.).

The project examines a set of important issues that arise from recent and ongoing changes to the way in which the Domain Name System (DNS) of the Internet is governed. The project has two main prongs of research. The first prong critically examines the on going enlargement of the gTLD (generic Top-Level Domain) namespace. The second prong assesses the relative utility of respectively (i) contractual mechanisms and (ii) legislative and treaty-based mechanisms for global governance structures in Internet gov ernance generally, but with a focus particularly on the management and steering of the DNS.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon