Tilbake til søkeresultatene

IS-RWE-Musikksamarbeid Norge-Tyskland

Søknad om stipend for privatundervisning med Prof. Frans Helmerson.

Tildelt: kr 39 999

Prosjektnummer:

201732

Prosjektperiode:

2010 - 2010

Mitt navn er Frida fredrikke Waaler Wærvågen (født 17.08.88). Jeg studerer utøvende cello, og har som mål å høyne min kompetanse på instrumentet slik at jeg i framtiden kan være aktiv som solocellist. Dette er en krevende målsetting som forutsetter omfat tende egeninnsats , og som dessuten bare er gjennomførbar under forutsetning av at jeg får muligheter til å utvikle meg videre innenfor institusjoner og miljøer der det musikalske nivå gir tilstrekkelig kunnskap og erfaring til videre vekst. Hochschule fü r Musik Köln, med undervisning av Prof. Frans Helmerson, har det siste året gitt meg den nødvendige stimulans, og jeg ønsker derfor å forlenge disse studiene ved regelmessige studiebesøk til Köln. Prof. Helmerson er en internasjonalt anerkjent cellist, og ikke minst en sjeldent dyktig pedagog. Jeg har også tidligere gjort svært gode erfaringer med hans undervisning. Jeg er for øvrig tilbake som student ved Norges Musikkhøgskole, men får ikke individuell undervisning som planlagt, da min lærer, Prof.trul s Mørk, for tiden er sykmeldt. Fordelene ved å videreføre studiene i Tyskland vil være flere kontakter og samarbeid i et større internasjonalt miljø. Dette vil bidra til å utvide min musikalske horisont, og gi meg bred musikalsk erfaring som grunnlag fo r å modnes som selvstendig musiker/ solocellist. Dette prosjektet kan bare gjennomføres ved at jeg får tilgang til økonomisk støtte til dekning av kostnader ved individuell undervisning i utlandet, masterclass, kurser, konsertering, kost/logi, flybillet ter . Jeg er klar over hva prosjektet innebærer av egeninnsats, og er villig til å arbeide hardt for å ivareta de muligheter jeg får etter beste evne. Etter flere år med intens satsing på cellostudier, og også stor aktivitet mht.konsertering og generell delaktighet i musikalske miljøer, er det helt nødvendig for meg å få lagt forholdene tilrette for videre studier og musisering på høyt nivå. (Se vedlagt cv / attester / annet).

Budsjettformål:

IS-RWE-Musikksamarbeid Norge-Tyskland

Finansieringskilder