Tilbake til søkeresultatene

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

The planning of the Norwegian ELIXIR Node

Tildelt: kr 0,36 mill.

This project will support the development of plans for establishment of a Norwegian Node of the ELIXIR European Bioinformatics Infrastructure. It will involve activities to increase the awareness of the initiative in the Norwegian community of bionformati cs users and mapping out needs and priorities in the user group. Further it will involve organisation of a meeting with key stakeholders including participating institutions, contributing and collaborating group both in academia, industry, and government and representatives from related infrastructure projects including National and International efforts. This will form basis for development of a plan for the establishment and operation of a Norwegian Node including its organisation, funding, interface to the user community and other infrastructure projects, and importantly its scientific profile that is defining areas in which the Norwegian Node will serve as a competence and resource centre for the entire ELIXIR infrastructure and the international user community.

Aktivitet:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Temaer og emner

Bransjer og næringerEnergi - NæringsområdeMatMat - BlågrønnInternasjonaliseringInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidAnvendt forskningMatHelseBasal biomedisinsk forskningPortefølje Landbasert mat, miljø og bioressurserLTP2 Fornyelse i offentlig sektorLTP2 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierPolitikk- og forvaltningsområderNæring og handelBransjer og næringerLTP2 Fagmiljøer og talenterPortefølje HavMarinBransjer og næringerFiskeri og havbrukPolitikk- og forvaltningsområderHelseLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneLTP2 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensMarinHavbrukPortefølje Muliggjørende teknologierBransjer og næringerHelsenæringenPolitikk- og forvaltningsområderOlje og gass - Politikk og forvaltningPortefølje Naturvitenskap og teknologiLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPortefølje Energi, transport og lavutslippPolitikk- og forvaltningsområderUtenrikspolitikkLTP2 Marine bioressurser og havforvaltningPolitikk- og forvaltningsområderFiskeri og kystGrunnforskningBioteknologiLTP2 HavPortefølje HelseEnergiFornybar energi, bioPolitikk- og forvaltningsområderLæring, skole og utdanningBransjer og næringerLandbrukEnergiLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiLTP2 Helse, forebygging og behandlingLTP2 Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitetPortefølje Industri og tjenestenæringerPolitikk- og forvaltningsområderSkog, landbruk og matPolitikk- og forvaltningsområderHelse og omsorg