Tilbake til søkeresultatene

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

The planning of the Norwegian ELIXIR Node

Tildelt: kr 0,36 mill.

This project will support the development of plans for establishment of a Norwegian Node of the ELIXIR European Bioinformatics Infrastructure. It will involve activities to increase the awareness of the initiative in the Norwegian community of bionformati cs users and mapping out needs and priorities in the user group. Further it will involve organisation of a meeting with key stakeholders including participating institutions, contributing and collaborating group both in academia, industry, and government and representatives from related infrastructure projects including National and International efforts. This will form basis for development of a plan for the establishment and operation of a Norwegian Node including its organisation, funding, interface to the user community and other infrastructure projects, and importantly its scientific profile that is defining areas in which the Norwegian Node will serve as a competence and resource centre for the entire ELIXIR infrastructure and the international user community.

Aktivitet:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Temaer og emner

Portefølje Muliggjørende teknologierMarinHavbrukEnergiBransjer og næringerLandbrukLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiBransjer og næringerEnergi - NæringsområdeMatMat - BlågrønnInternasjonaliseringBioteknologiPortefølje HelseLTP2 HavGrunnforskningPolitikk- og forvaltningsområderFiskeri og kystLTP2 Helse, forebygging og behandlingLTP2 Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitetBransjer og næringerHelsenæringenPortefølje Naturvitenskap og teknologiLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPolitikk- og forvaltningsområderOlje og gass - Politikk og forvaltningLTP2 Marine bioressurser og havforvaltningPortefølje Energi, transport og lavutslippPolitikk- og forvaltningsområderUtenrikspolitikkLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierLTP2 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerLTP2 Fagmiljøer og talenterBransjer og næringerPolitikk- og forvaltningsområderNæring og handelPortefølje HavPolitikk- og forvaltningsområderBransjer og næringerFiskeri og havbrukMarinLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneHelseLTP2 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidAnvendt forskningHelseBasal biomedisinsk forskningPortefølje Landbasert mat, miljø og bioressurserMatLTP2 Fornyelse i offentlig sektorPortefølje Industri og tjenestenæringerPolitikk- og forvaltningsområderHelse og omsorgPolitikk- og forvaltningsområderSkog, landbruk og matPolitikk- og forvaltningsområderLæring, skole og utdanningEnergiFornybar energi, bio