Tilbake til søkeresultatene

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

The planning of the Norwegian ELIXIR Node

Tildelt: kr 0,36 mill.

This project will support the development of plans for establishment of a Norwegian Node of the ELIXIR European Bioinformatics Infrastructure. It will involve activities to increase the awareness of the initiative in the Norwegian community of bionformati cs users and mapping out needs and priorities in the user group. Further it will involve organisation of a meeting with key stakeholders including participating institutions, contributing and collaborating group both in academia, industry, and government and representatives from related infrastructure projects including National and International efforts. This will form basis for development of a plan for the establishment and operation of a Norwegian Node including its organisation, funding, interface to the user community and other infrastructure projects, and importantly its scientific profile that is defining areas in which the Norwegian Node will serve as a competence and resource centre for the entire ELIXIR infrastructure and the international user community.

Aktivitet:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Temaer og emner

Bransjer og næringerEnergi - NæringsområdeMatMat - BlågrønnInternasjonaliseringPolitikk- og forvaltningsområderSkog, landbruk og matPortefølje Industri og tjenestenæringerPolitikk- og forvaltningsområderHelse og omsorgLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierPolitikk- og forvaltningsområderNæring og handelBransjer og næringerLTP2 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerLTP2 Fagmiljøer og talenterAnvendt forskningInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidHelseBasal biomedisinsk forskningPortefølje Landbasert mat, miljø og bioressurserMatLTP2 Fornyelse i offentlig sektorPolitikk- og forvaltningsområderFiskeri og kystLTP2 HavGrunnforskningPortefølje HelseBioteknologiPortefølje Energi, transport og lavutslippPolitikk- og forvaltningsområderUtenrikspolitikkLTP2 Marine bioressurser og havforvaltningLTP2 Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitetLTP2 Helse, forebygging og behandlingBransjer og næringerHelsenæringenPortefølje Naturvitenskap og teknologiLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPolitikk- og forvaltningsområderOlje og gass - Politikk og forvaltningMarinPolitikk- og forvaltningsområderBransjer og næringerFiskeri og havbrukPortefølje HavMarinHavbrukPortefølje Muliggjørende teknologierEnergiLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiBransjer og næringerLandbrukLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneLTP2 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensHelseEnergiFornybar energi, bioPolitikk- og forvaltningsområderLæring, skole og utdanning