Tilbake til søkeresultatene

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

The planning of the Norwegian ELIXIR Node

Tildelt: kr 0,36 mill.

This project will support the development of plans for establishment of a Norwegian Node of the ELIXIR European Bioinformatics Infrastructure. It will involve activities to increase the awareness of the initiative in the Norwegian community of bionformati cs users and mapping out needs and priorities in the user group. Further it will involve organisation of a meeting with key stakeholders including participating institutions, contributing and collaborating group both in academia, industry, and government and representatives from related infrastructure projects including National and International efforts. This will form basis for development of a plan for the establishment and operation of a Norwegian Node including its organisation, funding, interface to the user community and other infrastructure projects, and importantly its scientific profile that is defining areas in which the Norwegian Node will serve as a competence and resource centre for the entire ELIXIR infrastructure and the international user community.

Budsjettformål:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Finansieringskilder

Temaer og emner

LTP3 Høy kvalitet og tilgjengelighetEnergiFornybar energi, bioLTP3 HelseLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierLTP3 Fagmiljøer og talenterLTP3 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerPolitikk- og forvaltningsområderSkog, landbruk og matPortefølje Muliggjørende teknologierPolitikk- og forvaltningsområderLæring, skole og utdanningPortefølje Banebrytende forskningPolitikk- og forvaltningsområderHelse og omsorgPortefølje Mat og bioressurserHelseBasal biomedisinsk forskningPolitikk- og forvaltningsområderUtenrikspolitikkLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetHelseInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidDelportefølje Et velfungerende forskningssystemLTP3 Hav og kystMatBransjer og næringerHelsenæringenLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneAnvendt forskningPolitikk- og forvaltningsområderOlje og gass - Politikk og forvaltningDelportefølje InternasjonaliseringMarinHavbrukPolitikk- og forvaltningsområderLTP3 Marine bioressurser og havforvaltningBransjer og næringerFiskeri og havbrukPortefølje Energi og transportMarinDelportefølje KvalitetLTP3 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensMatMat - BlågrønnEnergiInternasjonaliseringBransjer og næringerLandbrukBransjer og næringerEnergi - NæringsområdePortefølje HelsePortefølje ForskningssystemetPortefølje InnovasjonKlimarelevant forskningLTP3 Klima, miljø og energiBioteknologiPolitikk- og forvaltningsområderFiskeri og kystGrunnforskningBransjer og næringerPolitikk- og forvaltningsområderNæring og handel