Tilbake til søkeresultatene

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

PhD utenlandsopphold i Texas for Knut Marius Hauglin

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektnummer:

202244

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2010 - 2010

Geografi:

Det søkes om midler til opphold på Spatial Sciences Laboratory, Department of Ecosystem Science and Management på Texas A&M University for PhD-student Knut Marius Hauglin. Oppholdet vil være en integrert del av PhD-prosjektet hans, og hans arbeid i Texas vil i hovedsak fokusere på metoder for estimering av biomasse i skog ved hjelp av laserskanning med fokus på uttak til bioenergi. Under oppholdet i Texas vil han samarbeide med Professor Sorin Popescu og andre i hans forskningsgruppe. Popescu har publise rt en rekke artikler innen fagfeltet og har spisskompetanse innen kjerneområdet for Knut Marius Hauglins PhD-prosjekt. Det planlagte arbeidet skal resultere i to forskningsartikler i et fagfellevurdert tidsskrift, som vil inngå i Hauglins PhD-avhandling. Forskningsoppholdet er planlagt å vare i 3,5 måned, fra 1. september til 15. desember 2010.

Budsjettformål:

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Finansieringskilder