Tilbake til søkeresultatene

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Ny måletmetode til kvantifisering av fysisk belastning ved motor-manuelt arbeide i bratt terreng

Tildelt: kr 0,22 mill.

Prosjektnummer:

202291

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2010 - 2011

Geografi:

Det er mange år siden motor ? manuelt arbeid i vanskelig terreng har blitt tatt opp som forskningsemne. Den høye mekaniseringsgraden i de fleste europeiske land har gjort at emnet er satt litt til siden, mens arbeidsmiljøet burde være satt høyt på dagsord en i Norge hvis problemene med for liten aktivitet i vanskelig tilgengelig områder skal løses: ? Økt avvirkning betyr økt behov for motor -manuelt arbeid i forbindelse med felling og taubanedrift i vanskelig terreng. ? Der kreves 10 nye taubaner (30-50 personer) per 100 000 m3 økning i årshogsten ? Det er et vanskelig områder å rekruttere på, pga. den store fysiologiske arbeidsbelastning, heldags eksponering til veier, og høy sikkerhets fare. Manglende egnet arbeidskraft er en av det største hindringer for en økt avvirkning. ? En stor del av arbeiderne kommer i dag fra de Baltiske landene, og utfører jobben kun pga. dårligere økonomiske forhold i hjemmelandet. Det er ikke en bærekraftig basis å bygge den fremtidige skogsindustrien på. ? Prosjektet ?Ef fektiv Rigging? har vist at det er mulig at spare opp til 20 kg i utstyr, samt at syntetisk tau til rigging (som trekkes ut manuelt) har kun 10% av vekten av et ståltau. ? Der er en løpende utvikling av metoder og utstyr i sentral europeiske lande (lede t av Østerrike) som den norske skogsforskningen burde samarbeide med. Nytteverdi Nytteverdien av å kunne måle forbedringer i arbeidsmiljøet i vanskelig terreng er at man bedre kan belyse problemområder som trenger videreutvikling, samt sammenligner me d ?state-of-the-art? i andre lande / systemer. Det er både måten å kvantifisere forbedringene, og den nye målemetoden som er ?nyskapende?. Kvantifisering: Gevinster ved utvikling av mer ergonomisk utstyr kan nesten kun formidles kvantitativ, da indi vider opplever arbeidsbelastninger på ulike måter. Det gir et grunnlag for sammenligninger og evt. ?benchmarking? med andre systemer / annet utstyr. Målemetoder: Ved koppling av en s

Budsjettformål:

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Finansieringskilder