Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

Governing food in a globalising environment: Innovation and market strategies in Norwegian food supply chains

Tildelt: kr 15,7 mill.

Prosjektnummer:

202374

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2010 - 2014

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

WP A har studert hvordan internasjonale institusjoner påvirker handel og politikk, og utviklingen av og innholdet i den internasjonale reguleringen av intellektuell eiendomsrett. Disse områdene har betydning for internasjonal matvarehandel og for fordeling av byrder og goder knyttet til rettigheter til innovasjoner og teknologisk utvikling. Kunnskapen kan være nyttig for politiske beslutningstakere, så vel som for berørt matindustri. WP B viser at deregulering av verdikjeden for en produksjon raskt fører til en reregulering av produksjonen, gjennom nye styringssystemer som kontroll av produksjon gjennom kontrakter med produsentene og etablering av private kvalitetssystemer. Konkurranseevnen til norsk næringsmiddelindustri styrkes både gjennom vertikal integrasjon og horisontal integrasjon i geografisk avgrensede næringsklynger. WP C1 har, gjennom studier av innovasjonsstrategier for akvakultur, utviklet begrepsverktøy for innovasjonsanalyse, slik som 'co-modification' og 'biocapitalization.' Studien viser at sterk samutvikling innenfor en og samme næringsretning reduserer mulighetene for samutvikling på tvers av forbundne næringsretninger. Studien viser også at deltakende innovasjon fremstår som en egen, distinkt innovasjonsform. WP C2 har vist at økt betydning av kvalitetsdifferensiering av matvarer er et viktig innovasjonstrekk i norsk matproduksjon. For mange næringsutøvere er det en utfordring å inkludere spesialkvaliteter i produktene samtidig som effektivitet og konkurranseevne opprettholdes. Samtidig gir diffuse kriterier store rom for mer symbolske vektlegginger av kvaliteter, noe som gjør det vanskeligere for forbrukeren å orientere seg.

This project addresses the question of how competitiveness and innovativeness of food producers are affected by processes of governance and industry interaction in a globalising environment. In response to major challenges for global food supplies, Norweg ian food industry and regulatory authorities need to understand the challenges and opportunities arising from new technologies, shifting multilateral regimes and, in consequence, shifting patterns of value chain interaction. Such understanding will improv e the capacity of Norwegian food industries to formulate adequate strategies for for knowledge-based-competitiveness. The key research problem in this project is: What are the key conditions for the competitiveness of Norwegian food industry at the domes tic and at export markets? The project includes three sub-questions that are related to each their work package (wp): (WP A) How does international regulation of intellectual property rights affect product innovation and competitiveness in the food indust ry? (WP B) How is competitiveness of the food industry affected by national systems of governance relating to industry interactions, state/industry relations and market strategies? (WP C) What are the key industry-level drivers for and obstacles to produc t innovation? The project includes a joint analytical framework based on approaches and concepts found within the study of governance and globalisation. Two key understandings of governance are of particular relevance: multi-level governance (i.e. new de cision-making arenas involving state as well as non-state actors at the international level to supplement national decision-making authority); public-private partnership and coordination surpassing the limitations of markets and hierarchies.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

BIONÆR-Bionæringsprogram