Tilbake til søkeresultatene

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Globalization, innovation and the Norwegian labour market

Tildelt: kr 18,4 mill.

I dette prosjektet har vi fokusert på ulike aspekter av strukturelle endringer i Norge de siste 30 årene som har hatt konsekvenser for næringsutvikling og arbeidsliv, og som kanskje kan utfordre velferdsstaten. Vi har fokusert på endringer relatert til innovasjon, globalisering, og den veldig sterke urbaniseringen en har hatt i Norge særlig siden 90-tallet. Hvis vi skal trekke fram et arbeid som er typisk for hva vi har gjort, er det et nylig publisert arbeid om effekten på norsk arbeidsliv, omstilling og regional mobilitet av en veldig økning i import fra lavkostland og særlig Kina særlig på 2000-tallet. Importen fra Kina økte med 1500 prosent fra midten av 90-tallet of til 2010. Det har vært en implisitt antakelse at Norge ikke ville bli påvirket av økt import fra Kina siden teko-industrien ble avviklet på 70- og 80-tallet i Norge. I tillegg har det blitt antatt at det i grunnen er om noe en fordel av den store ekspansjonen av den kinesiske økonomien siden Norge importerer ressursintense produkter til Kina som de bruker som innsatsfaktorer. Nå viser det seg at mye av det vi importerer fra Kina er innstastvarer til deler av norsk industri, og som både konkurrer med en stor norsk produksjon av innsatsvarer og som direkte inngår i varer som blir produsert i Norge. Med andre ord ville det være både fordeler og ulemper med økt import fra Kina avhengig av hvilken sektor og dermed hvilken region i Norge en ser på. Vi finner en samlet negativ sysselsettingseffekt for norsk industri som kan forklare i overkant av 10 prosent av nedgangen i industrien i denne perioden. Denne effekten er omtrent halvparten av den effekten på sysselsettingen i industrien i USA som økt globalisering via økt import fra Kina. Balsvik, Ragnhild, Sissel Jensen and Kjell G. Salvanes "Made in China, sold in Norway: Local labor market effects of an import shock". Journal of Public Economics.

One of the main pillars of the welfare state in an open economy such as Norway? in addition to the institutions that secure fairness in the income distribution - is that firms are able to reap productivity gains, and therefore welfare gains to society at large - by adapting to structural changes. Over the last few decades the big challenges have been increased technological change and increased globalization. These shocks lead to profit opportunities for some firms, while others lose their competitive edg e and close down. Different regions are typically affected differently by shocks depending on their resource base and industrial structure. This has direct effects on the labour market by inducing reallocation of workers and jobs both within and across in dustries, firms, and regions. In the project we will use register data from the 1960s onwards to understand the effect of these types of shock on the regional mobility of firms and workers, and thus on labour market outcomes. In a broader sense, the pro ject aims at understanding the larger picture of how the Norwegian economy and labour market are transforming from a dominance of blue collar manufacturing jobs to knowledge based firms within the service sector, and how to sustain the regional balance in Norway through the creation of these new jobs.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon