Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

International law through the national prism: the impact of judicial dialogue (ECRP)

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektnummer:

203060

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2011 - 2015

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Hovedmålet med dette prosjektet var å studere samspillet mellom nasjonale domstoler og Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) med tanke på hvorvidt de samhandler på en konstruktiv (konstitusjonell) måte eller om de er i en konkurranse når det gjelder å tolke og anvende Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK). Videre ønsket prosjektet å analysere samspillet i tre ulike nasjonale rettssystemer ved å undersøke hvordan nasjonale domstoler anvender EMK og EMDs rettspraksis, og hvordan EMD reagerer på dette. Et beslektet spørsmål i denne sammenheng er hvordan EMD benytter nasjonale domstolers beslutninger og nasjonale lover for å utvikle EMK. Prosjektresultatet inkluderer artikler publisert i fagfellevurderte tidsskrifter samt et bokkapittel som dekker samspillet mellom EMD og domstoler i Tyskland, Russland og Norge. Et annet resultat av prosjektet er en redigert bok om samspillet mellom nasjonale domstoler globalt om tolkning, anvendelse og utvikling av menneskerettigheter i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Boken bidrar til å sammenligne dette samspillet i Europa med samspillet i andre regioner. Publiseres av Cambridge University Press i 2016.

The project will study the subsidiary role of the European Court of Human Rights and the fundamental role of national courts in protecting human rights, as acknowledged by the Interlaken Declaration, adopted by member states of the Council of Europe on 19 February 2010. Three possible approaches of national courts will be examined: 1) Resistance, i.e. that national courts as far as possible protect the national legal order at the expense of the European Convention of Human Rights and the interpretation by the European Court, 2) Deference, i.e. that national courts respect the superior role of the European Court, and 3) Constitutionality, i.e. that national courts and the European Court jointly interpret and develop the European Convention in a „constituti onal. manner.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam