Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

International law through the national prism: the impact of judicial dialogue (ECRP)

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektnummer:

203060

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2011 - 2015

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Hovedmålet med dette prosjektet var å studere samspillet mellom nasjonale domstoler og Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) med tanke på hvorvidt de samhandler på en konstruktiv (konstitusjonell) måte eller om de er i en konkurranse når det gjelder å tolke og anvende Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK). Videre ønsket prosjektet å analysere samspillet i tre ulike nasjonale rettssystemer ved å undersøke hvordan nasjonale domstoler anvender EMK og EMDs rettspraksis, og hvordan EMD reagerer på dette. Et beslektet spørsmål i denne sammenheng er hvordan EMD benytter nasjonale domstolers beslutninger og nasjonale lover for å utvikle EMK. Prosjektresultatet inkluderer artikler publisert i fagfellevurderte tidsskrifter samt et bokkapittel som dekker samspillet mellom EMD og domstoler i Tyskland, Russland og Norge. Et annet resultat av prosjektet er en redigert bok om samspillet mellom nasjonale domstoler globalt om tolkning, anvendelse og utvikling av menneskerettigheter i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Boken bidrar til å sammenligne dette samspillet i Europa med samspillet i andre regioner. Publiseres av Cambridge University Press i 2016.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam