Tilbake til søkeresultatene

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Publisering av doktoravhandling: Davvisamegiela vearbasojahanmorfologiija occodeapmi

Tildelt: kr 85 999

Avhandlinga er innen samisk språkforskning, og den er en case study i språktilegnelse hos et samiskspråklig barn. Det undersøkes hvordan et tospråklig barn som vokser opp i et miljø hvor samisk er hovedspråket, tilegner seg verbbøyningsmorfologi i samisk fram til det blir tre år gammelt.

Budsjettformål:

P-SAMISK-Program for samisk forskning