Tilbake til søkeresultatene

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Johan Turi konferens 2010

Tildelt: kr 69 999

Konferensen är planerad att hållas den 11-12 november 2010 i Tromsö och konferensspråket ska första dagen vara på engelska och andra dagen på (nord)samiska. Konferensen får därmed en internationell prägel och två av inledningstalarna håller föredragen på engelska. Första dagen behandlas tillkomsten av boken och samarbetet mellan Johan Turi och Emilie Demant. En annan fråga som behandlas den första dagen är utmaningen med översättning av Johan Turis text och svårigheterna med detta. Den andra dagen planera s föredrag på nordsamiska om Johan Turis författarskap både ur en litteraturvetenskaplig och en språkvetenskaplig synvinkel. Föredragen kommer bl.a. att belysa språket i Muitalus sámiid birra och Johan Turi som episk författare och också hans omfattande a nvändning av metaforer. Därutöver inbjuds forskare att hålla föredrag antingen på engelska eller (nord)samiska genom Call for papers-förfarande via nätet. Vi räknar med att 30 personer kommer att delta vid konferensen.

Budsjettformål:

P-SAMISK-Program for samisk forskning