Tilbake til søkeresultatene

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Strukturer og mønstre i samisk ornamentikk som basis for undervisning i matematikk på ungdomstrinnet

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektet fokuserer på relasjoner mellom matematikk og kultur. Etnomatematikk er et nytt og voksende forskningsfelt. Samisk ornamentikk danner grunnlag for undervisning i diskret matematikk. Diskret matematikk er informatikkens matematikkspråk. Undervisn ingen designes av prosjektleder, samiske matematikklærere, duodjarer og en stipendiat. Funn fra prosjektleders hovedfagsoppgave om persepsjon og læring av matematikk (Fyhn, 2000) er bakgrunn for prosjektet. I tillegg er det inspirert av doktoravhandlinge ne til Dunfjeld (2001) og Graff (2001), om henholdsvis sørsamisk ornamentikk og om joik. Metodisk tilnærming er design research (Gravemeijer & Cobb, 2006). Forskeren samarbeider med samiske kunsthåndverkere/duodjarer, en stipendiat og lærerne ved en ungdo msskole om å designe og teste ut et undervisningsopplegg. Forskningsmetoden er lagt opp etter modell av prosjektleders doktoravhandling (Fyhn, 2007). Forskningsfokus er design av undervisningsopplegg, hvordan det fungerer og hvordan det kan utvikles vider e. Prosjektet har fire faser: 1) Mønstre og strukturer i samisk ornamentikk identifiseres og beskrives som diskret matematikk. Dette utføres i et nært samarbeid mellom to duodjarer og prosjektleder. Fasen avsluttes ved design av et undervisningseksperimen t. 2) Lærerne tester ut eksperimentet på sine elever med prosjektleder og stipendiat til stede. 3) Prosjektleder, stipendiat og duodjarer analyserer eksperimentet og designer et forbedret eksperiment. 4) Produksjon av video på bakgrunn av et forbedret eks eperiment. Videoen viser samisk ornamentikk som utgangspunkt for undervisning i diskret matematikk. Målgruppe for videoen er samiske matematikklærere, men den forventes også å ha verdi for lærerstudenter, foreldre og elever. Filmen blir tekstet på flere s pråk, blant annet nord- og sørsamisk. Artikler som presenterer prosjektet vil bli publisert på flere språk, blant annet nord- og sørsamisk. En artikkel søkes publisert i et internasjonalt topp rangert tidsskrift.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

P-SAMISK-Program for samisk forskning