Tilbake til søkeresultatene

ELSA-Etiske,rettslige og samf.m. as

Picturing the Brain: Perspectives on Neuroimaging

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektets målsetning er å oppnå en dypere forståelse av hvordan bildeteknologier som MR, funksjonell MR og ultralyd bidrar til utviklingen av kunnskap om hjernen ved å tjene som forskningsredskap, kirurgisk redskap og kraftfulle retoriske instrument. Prosjektet legger særlig vekt på samfunnsmessige, kulturelle og etiske aspekter knyttet til nyere anvendelser av medisinsk bildeteknologi, med særlig fokus på to anvendelsesområder: kognitiv hjerneforskning og terapeutisk hjernekirurgi. Empiriske observasjoner og intervju i forhold til begge disse to anvendelsesområdene er foretatt og en rekke publikasjoner i tilknytning til disse er allerede utgitt og andre under utgivelse. Prosjektets to stipendiater har gjennomført lange opphold i utenlandske forskningslabber, henholdsvis ved Ishikawa Oku Laboratory, University of Tokyo og Semel Institute for Neuroscience and Human Behavior, University of California, Los Angeles (UCLA). En tredje deltager i prosjektet har gjennomført et lengre opphold ved the Department of the History of Science ved Harvard University. De empiriske observasjonene og intervjuene har også fokusert på medisinske bildeteknologiers retoriske aspekter, og også her har flere publikasjoner blitt utgitt. I tillegg til de nevnte målsetningene, har prosjektet som mål å eksperimentere med integrering av vitenskap, teknologi og samfunn gjennom kunstneriske intervensjoner. Som et ledd i oppnåelsen av denne målsetningen har én av prosjektets stipendiater utviklet en installasjon som tematiserer menneskelig hukommelse og som gjør bruk av navigasjonsutstyr av samme type som man finner i nevrokirurgiske operasjonsrom. Denne installasjonen har blitt utstilt to ganger, først under kunstfestivalen Meta.morf 2012, arrangert av Trondheim elektroniske kunstsenter, og deretter under kunst- og teknologibiennalen STRP, som foregikk i Eindhoven, Nederland i 2013. I forbindelse med prosjektets avslutningskonferanse i september 2014, organiserer prosjektet en kunstutstilling der installasjonen blir stilt ut på nytt, sammen med installasjoner laget av to andre internasjonale kunstnere. Avslutningskonferansen og utstillingen arrangeres i samarbeid med NFR-prosjektet Inside Out: New Images and Imagination of the Body. I 2011 arrangerte prosjektet ph.d.-kurset Body Images: Gender Inside/Outside, også dette i samarbeid med prosjektet Inside Out. Utover dette har prosjektet arrangert flere workshops: En oppstarts-workshop i 2010, en eksplorativ workshop i 2011, en ny eksplorativ workshop i 2012, samt en metode-workshop, også den i 2012. I tillegg til dette var flere prosjektdeltagere involvert i arrangeringen av konferansen Visualisation in the Age of Computerisation, som foregikk i Oxford i 2011. Picturing the Brain-prosjektet har en sterk internasjonal profil gjennom sine samarbeidspartnere og arrangementer, og, ikke minst, gjennom prosjektdeltagernes forskningsopphold ved UCLA, University of Tokyo og Harvard University. Prosjektets resultater formidles gjennom en kombinasjon av tradisjonelle akademiske kanaler, som bøker, artikler og foredrag, og alternative formidlingskanaler som for eksempel utstillinger og et arrangement i samarbeid med Cinemateket i Trondheim og Kosmorama internasjonale filmfestival.

Neuroimaging enjoys an increasing prominence, not only among medical doctors, neuroscientists and philosophers, but in society at large. Brain images are deeply compelling, and are claimed to provide windows into the living brain. Yet what these images re ally show remains a debated issue. The research project Picturing the Brain: Perspectives on Neuroimaging seeks to deepen our understanding of the epistemological roles neuroimaging plays in the conduct and communication of medicine and science. The prima ry objective is, more precisely, to develop a fine-grained understanding of socio-cultural and ethical issues that arise in relation to current applications of these technologies, as they are put to use as cognitive tools, as perceptual prostheses, and as visual rhetoric. To pursue this goal, we will carry out interactionist in-depth studies of the design and use of two key applications of neuroimaging, brain mapping and neuronavigation, proceeding from these to questions concerning computational brain mo delling and simulation in science. The project will also investigate prospects and issues relating to the persuasive force of neuroimaging against the background of the current overwhelming demand for brain images. This includes exploring issues relating to neuroenhancement and to the ways that neuroimaging reframes the brain-mind relationship, fostering deep changes in how humans perceive themselves. The project is interdisciplinary and allows researchers with backgrounds in media studies, philosophy, di gital media engineering, medical imaging, neuroscience, and creative arts to work together on specific tasks in varying configurations. The research is divided into three work packages focusing, respectively, on cognitive, prosthetic, and rhetorical funct ions of neuroimaging. A fourth package takes the form of a project laboratory for experimenting with different modes of integrating science, technology and society through artistic interventions.

Budsjettformål:

ELSA-Etiske,rettslige og samf.m. as