Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

Selective Ruthenium Olefin Metathesis Catalysts

Tildelt: kr 5,6 mill.

Prosjektnummer:

203379

Prosjektperiode:

2010 - 2013

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020