Tilbake til søkeresultatene

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Nanodesign to Improve the Catalytic layer of the polymer Electrolyte fuel cell (NICE)

Tildelt: kr 5,5 mill.

For å realisere bruk av brenselceller i transport-sektoren, er det blant annet nødvendig å redusere bruken av platina metall i katalyselaget, der hydrogen og oksygen omsettes. Dette prosjektet utforsker en spesiell hypotese, nemlig at det vil gi mindre friksjonstap (entropiproduksjon) hvis katalyselaget er perforert. Porene er beregnet til å være noen hundre nanometer. Prosjektet har lyktes I å skape slike porer, med bedre funksjon. Vi kan også redusere mengden metal I katalyselaget. Det har svært vanskelig å lage katalyselaget på denne nye måten, så vi er svært glade for å lykkes etter flere år med prøving og feiling.

The project proposes to exploit a new idea for design of the functional layers in the polymer electrolyte fuel cell. The idea combines in a new way elements from energy efficient operation using minimum entropy production and efficient use of catalyst by avoiding known mass-transfer limitations in PEM fuel cells. Using a mock-cathode, we shall test for geometry and materials that can prevent clogging of water in cell water in a neutron imaging apparatus at IFE. The microporous/nanoporous electrocatalytic layer and the whole set-up shall be prepared and tested at NTNU/SINTEF. The project shall lead to a PhD, strengthen the existing international team, and prepare for commercialisation and use of the new design.

Budsjettformål:

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale