Tilbake til søkeresultatene

DIV-AKT-KT - Planlegging, utredning og evaluering

Finansiell støtte til den nasjonale evalueringskonferansen/ EVA-seminaret/EVA-forum

Tildelt: kr 19 999

Budsjettformål:

DIV-AKT-KT - Planlegging, utredning og evaluering

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet