Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Pastoral herding strategies and governmental management objectives: economic incentives and production in the Saami reindeer husbandry

Tildelt: kr 2,8 mill.

En av målsetningene for prosjektet er å undersøke i hvilken grad individuell reineiere responderer til endringer i kjøttpriser. Dette er spesielt viktig sett i lys av den senere offentlige debatt knyttet til reindrift og økologisk bærekraft. Denne debatte n kulminerte tidligere i år i at et samlet storting foreslo tvangsslakting av rein i Finnmark. Det som mangler i debatten er en diskusjon knyttet til hva som motiverer reindriftsutøvere. Det vil si både den offentlige debatten og offentlige forvaltnin gsplaner tar utgangspunkt i at reindriftsutøvere er primært motivert ut av en økonomisk rasjonalitet og å maksimere inntekt gjennom slakting. Tidligere forskning viser at reindriftsutøvere også er opptatt av å maksimere lang-tids overlevelse som reindrift sutøvere, blant annet gjennom å maksimere flokkstørrelse (f.eks. gjennom å redusere slakteuttaket). Dette peker på en litt annen rasjonalitet: klassisk markedsøkonomi predikerer at reindriftsutøvere skal slakte mer ettersom kjøttprisene øker, mens en r isikologikk predikerer at man slakter mindre når prisene øker og heller investerer i en større flokk. I Norge så har gjennomsnittlig slakteri kilopris for reinkjøtt økt fra 1997-2008 samtidig som reintallet har gått opp. Dette gir oss dermed en mulighe t å undersøke i hvilken grad reindriftsutøver er motivert av (1) å redusere risiko, (2) maksimere inntekt gjennom slakt, (3) eller en kombinasjon. Foreløpige resultater indikerer at den viktigste indikatoren på slakteuttak er flokkstørrelse, men at rei ndriftsutøvere i Finnmark også responderer positivt på kilopris. Det vil si at reindriftsutøvere i Finnmark (Nord) slakter mer ettersom prisene øker, mens reindriftsutøvere i Nord- og Sør-Trøndelag (Sør) slakter mindre ettersom prisene øker. Det er viktig å forstå dette resultat i lys av at reindriftsutøvere i Sør slakter i snitt mer enn dobbelt så mye som utøvere i Nord. Med andre ord utøvere i Nord har i utgangspunktet et svært konservativt slakteuttak, mens utøver i Sør slakter i utgangspunktet mye. Prosjektet har også fått en egen nettside som ble opprettet desember 2012: Link: http://pastoralism-climate-change-policy.com/

At present little is known pertaining to how governmental management policies interact with regional differences in environmental conditions, such as (1) climate; (2) pasture quality/quantity; and (3) population density and influence individual production strategies in the reindeer husbandry in Norway. This project aims at identifying possible regional differences in these relationships since this knowledge forms an important basis for developing sustainable and adaptive management. The stipulated project aims at generating knowledge that may have important management implications and that may increase our understanding of nomadic pastoral adaptations in general.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam