Tilbake til søkeresultatene

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

On the evolutionary genomics and behavioural ecology of homoploid hybrid speciation in Passer sparrows

Tildelt: kr 7,0 mill.

Hybridisering er et nye omtalt fenomen i evolusjonsbiologi. Godt hjulpet av ny sekvenseringsteknologi oppdager forskere stadig at svært mange taxa man tidligere anså som gode arter viser genetiske tegn på å være av blandet herkomst, og hyppigheten av genutveksling mellom arter er mye høyere enn man pleide å tro. Til og med i vår egen art har man vist at har en kompleks historie med gentilførsel fra arkaiske menneskearter, inkludert neandertalerne. Blant de mer spektakulære mulige resultatene av hybridisering er hybrid artsdannelse. Under slik artsdannelse oppstår en ny art gjennom hybridisering mellom to eksisterende arter, som så danner forplantningsbarrierer mot hver av foreldreartene. Selv om slik hybrid artsdannelse anses som en teoretisk mulighet har mange stilt spørsmål ved hvordan reproduktiv isolasjon kan oppstå under en slik prosess og om hvorvidt spesielle og muligens usannsynlige hendelser må til. I en ny publikasjon, publisert i PLoS Genetics og omtalt i Science, visor vi at den hybride romerspurven er reproductive isolert fra foreldreartene gråspurv og middelhavsspurv gjennom kjønnsbundne og mitokondrie-nukleære mistilpassede genkombinasjoner. Dette er første gang man har vist at såkalt postzygotisk isolasjon grunnet mistilpassede genkombinasjoner kan isolere en hybrid art fra foreldreartene. Studien viser dermed at hybrid artsdannelse kan drives av mekanismer som likner de som er viktige når "vanlige" arter dannes, men ved at det dannes to geografisk separerte utbredelsesgrenser i steden for en. Altså kan hybrid artsdannelse skje uten at man trenger å trekke inn spesielle, usannsynlige hendelser, og prosessen kan derfor være viktigere for dannelse av nytt biologisk mangfold enn det man tidligere har trodd.

The Italian sparrow is a stabilized homoploid hybrid species that has originated from hybridization events between house sparrows and Spanish sparrows in the past. Using pyrosequencing of cDNA on the 454-platform at CEES we will characterize and compare t he transcriptomes of the hybrid species and its parental species to investigate the genomic changes that has occurred in association with this rare speciation event. The sequencing will also provide the necessary SNP-markers for the project. We will genot ype a selected sample of these SNP markers on a large number of birds to reconstruct the phylogeographic history of the species complex and to investigate pattern of introgression across transects of hybrid zones between the species. We will include marke rs from genes showing signals of being affected by selection in either species along with presumably neutrally evolving markers to investigate possible differential introgression and selection against hybrid genotypes in the contact zones. Potentially fav orable hybrid genotypes will also be looked for. The second part of the project is concerned with investigations of barriers against gene flow among sparrows bred in captivity. We will maintain six mixed-species populations in the lab and allow them to ma te and breed. All adults and nestlings will be genotyped to check paternity. Pattern of assortative pair formation and fertilization will be investigated, as well as potential developmental problems (including reduced fertility) of hybrid descendants. Gen otyping of captive birds with known pedigree (using a denser, genome-wide SNP-marker set) will be used to investigate the genetic architecture of traits of interest, that is, traits associated with reproductive isolation. Finally, we will investigate whet her species recognition is genetically inherited or caused by sexual imprinting on parental phenotype by cross-fostering experiments of nestlings in the lab-reared populations.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Finansieringskilder