Tilbake til søkeresultatene

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Inflammatory markers, kynurenines, and B-vitamins in relation to chronic disease and mortality in a population based prospective study

Tildelt: kr 5,7 mill.

Vi tilegner oss aminosyren tryptofan fra mat, og i kroppen omdannes mer enn 90 prosent til kynurenin, og deretter videre til andre forbindelser med fellesbetegnelsen kynureninemetabolitter. Resultater fra cellestudier, dyremodeller og små humane studier tyder på at ubalanser i denne omdanningen kan være knyttet til psykologiske forstyrrelser, nyresykdom samt hjerte- og karsykdommer (HKS) og kreft. Nye biokjemiske analysemetoder har nå gjort det mulig å måle nivåene av disse kynureninene i mange mennesker, mens det før var dyrt og krevende. Vi har gjennomført den første studien som undersøker om faktorer som alder, kjønn, nyrefunksjon, fedme, røyking og fysisk aktivitet er med på å bestemme konsentrasjonene av disse forbindelsene i blodet, og til det benyttet vi et stort utvalg av friske personer (n=7000). Vi har også undersøkt sammenhengen mellom disse kynureninene og vitaminene B2 og B6, som er sentrale i nedbrytningen av tryptofan. Dette har gitt oss informasjon som er viktig å ta hensyn til i fremtidige studier når undersøker sammenhengen mellom kynureniner og sykdomsrisiko skal undersøkes i store befolkningsstudier. Dette kohorten var også den første som var fulgt opp for forekomst av HKS, kreft og spesifikk dødelighet der vi målte kynureninemetabolitter. Derfor var dette prosjektet i frontlinjen av et nytt forskningsfelt. Dette gjør oss i stand til å undersøke sammenhengen mellom kynureninemetabolitter og relaterte inflammasjonsmarkører med forekomst av HKS, kreft og spesifikk dødelighet. Videre gir omfattende datainnsamling oss mulighet for å kontrollere for relevant livsstilsvariabler og helsefaktorer. Avhengig av styrken av relasjonen mellom kynurenine, dets metabolitter og HKS, er det ikke usannsynlig at kynureniner representerer fremtidige biomarkører til bruk ved risikovurdering i forhold til HKS og kreft.

It is hypothesized that inflammation plays a key role in the onset of many chronic diseases. Although inverse associations of vitamins B6 and B2 with CVD and cancers are shown, mechanisms are unclear. However, recent studies revealed lower vitamin B6 leve ls with increased C-reactive protein - a common inflammatory marker. Inflammation increases the conversion of tryptophan to kynurenine, which is further metabolised by vitamins B6 and B2 as cofactors. As vitamin B6 is associated with CVD and cancer, and a s vitamin B6 and B2 are cofactors in the kynurenine pathway, B6 and B2 may form a link between the kynurenine pathway and CVD and cancer. A few small studies showed higher kynurenine concentrations in cancer- and CVD patients compared to controls. Additio nally, a mice study showed that kynurenine contributed to vascular relaxation and the regulation of blood pressure in inflammation. The Hordaland Health (HUSK, n=7.047) study has recently been linked to the Cancer Registry, the Cardiovascular Disease Reg istry Health Region West, and the Cause of Death Registry. The main aim is to prospectively investigate associations of vitamins B6 and B2, kynurenine metabolites and inflammatory markers with cancer (n=763) and CVD (n=1800) incidence, mortality (n=862), and components of the metabolic syndrome. Moreover, we will investigate whether inflammation is a predominant underlying cause of inverse associations of B6 with CVD and cancer, or that high vitamin B6 and low kynurenine collectively contribute to a prote ctive effect. Results will shed light on major gaps in the research field of inflammation, kynurenines, and B-vitamins in chronic inflammatory diseases. The proposed research will be in the front line of this research area. Depending on study results and considering how important the kynurenine pathway might be, it is not unlikely that kynurenine metabolites represent future biomarkers for use in risk assessment in relation to clinical outcomes.

Aktivitet:

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol