Tilbake til søkeresultatene

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Preventing opioid relapse and - overdose following discharge from detoxification or imprisonment - a multi-centre RCT

Tildelt: kr 6,4 mill.

Avhengighet av heroin og andre opioider er en tung belastning for pasienten selv, for pårørende, og for samfunnet. Idag består anbefalt behandling av daglig dose med forskrevne opioider som metadon eller buprenorfin (subutex, suboxone), med førstevalg buprenorfin-nalokson (suboxone) som har lavest fare for illegalt misbruk. Dette gir god endring i farlig og helseskadelig adferd som overdoser, illegal rusbruk, og kriminell adferd, men mindre endring i andre sosiale mål på bedring, som arbeid og utdanning, familieliv, og normal sosial omgangskrets. De siste årene har langtidsvirkende naltrekson kommet på markedet i USA mot opioid- og alkoholavhengighet. Dette demper russug og blokkerer heroin og andre opioider i fire uker per dose, uten å ha misbrukspotensiale. Forutsetningen er at pasienten er fullstendig avgiftet fra opioider før første dose settes. Langtidsvirkende naltrekson har vist seg lovende i å støtte pasienter som ønsker avhold fra opioider, men det er enda ikke undersøkt om det er like bra eller bedre enn dagens anbefalte behandling (buprenorfin-nalokson). Denne studien sammenligner som den første studien i verden disse to behandlingene i et samarbeid mellom UiO og fem norske sykehus. Sentrale utfallsmål er dødelighet, opioidbruk, frafall fra behandling, annen rusbruk, psykisk helse, og ulike typer bivirkninger. NFR KlinForsk finansierer en stipendiat og en postdoktor i studien. Data vil bli analysert og publisert i 2016 og fremover.

Opioid dependence is associated with greatly increased risk of death compared to the normal population. As detoxification reduces patients' tolerance to heroin and other opioids, discharge from prison or abstinence-oriented inpatient treatment represents high-risk situations for overdose and - death. The primary purpose of the project is to assess existing and novel strategies to prevent overdose. This will be done by comparing the outcomes of opioid dependent study participants who are discharged from p rison or institutional settings in Norway in either a) a limited study follow-up without RCT participation or b) participants who are randomly allocated to oral buprenorphine-naloxone or sustained release naltrexone before discharge. Biometric, self-rep ort, and registry data will be collected and used to assess group differences on substance use and social adjustment outcomes. Following a 3-month RCT phase, patients will be allowed to continue, commence or switch study medication in a 9-month post-RCT p hase. The hypotheses are that the pharmacotherapy groups will do significantly better (p<.05) than the volunteer non-pharmacotherapy group on relapse and mortality, and that drop-out early in treatment will lead buprenorphine patients to have higher rates of relapse than naltrexone patients. As the study will emphasize generalizability in inclusion/exclusion criteria, the main challenges are anticipated to be recruitment and retention of patients. Due to the clinical nature of the study, the findings may have direct impact on the application and adoption of a new form of treatment for opioid dependence (sustained release naltrexone).

Budsjettformål:

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering