Tilbake til søkeresultatene

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Pre- and postnatal environmental and genetic factors in relation to brain development in the Norwegian Mother and Child Cohort Study

Tildelt: kr 10,9 mill.

Prosjektnummer:

204935

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2011 - 2015

Geografi:

I år 1 ble det utviklet og pilotert test- og undersøkelsesprotokoller, rutinene for rekruttering i samarbeid med Norsk Folkehelseinstitutt og Medisinsk Fødselsregister ble planlagt, og rekruttering, testing og scanning mellom de to sentrene som deltar (UiO og NTNU) ble koordinert og standardisert. I år 2 kom vi i gang med oppfølgingsundersøkelsen av deltagerne. Vi hadde noe større frafall enn vi håpet, men de fleste deltagerne ønsket fortsatt å delta, og dette har gitt oss veldig spennende longitudinelle data. Ved avslutningen av år 3 har vi nå vært gjennom to undersøkelser, og vi har begynt å se på forholdet mellom individuelle forskjeller i endringer i hjerne og kognisjon, og relasjonen til ulike påvirkningsfaktorer. Vi startet med analyse av data fra den første undersøkelsen, og flere artikler basert på data fra prosjektet er nå publisert, i tillegg til at prosjektdata inngår i flere andre artikler. Spesielt fokuserte vi på hukommelse, og hvordan utvikling av hjernestrukturer viktige for hukommelse utvikler seg. Vi har bl.a. sett på hvordan størrelsen på ulike deler av hippocampus vokser raskere i tidligere faser av barndommen enn senere. De ulike delene, såkalte "subfields", utvikler seg i noenlunde samme takt, men med visse forskjeller. Vi har også sett på hvordan strukturelle trekk ved andre deler av hjernen, ser ut til å være viktige for korttidshukommelse i barndommen. Vi har nå gjort videre analyser av lengdesnittsdata, noe som er spesielt spennende, og kaster lys over sammenhengen mellom modning av hjernen, kognitiv utvikling og påvirkningsfaktorer. Fokus i prosjektet har nå vært på å analysere longitudinelle data på strukturell og funksjonell konnektivitet koblet opp mot kognitiv utvikling. Det har vært utstrakt internasjonalt samarbeid, bl.a. ved at en av stipendiatene i prosjekltet tilbrakt 3 mnd ved Oxford forrige år. I det siste året har vi endelig koblet med data fra Mor-Barnudnersøkelsen og utarbeidet en artikkel på forholdet mellom pre-og neonatale faktorer og senere utvikling av hjernebarken. Dette arbeidet er pdd til vurdering.

The aim is to establish a database of brain and behavioral measures to track neurocognitive development in children recruited trough the Norwegian Mother and Child Cohort Study (MoBa) undertaken by the Norwegian Institute of Public Health. Questionnaire a nd biological data were gathered pre- and postnatally for 100.000 children born 1999-2008 to illuminate public health issues. The primary objective of this subproject is to relate brain development by magnetic resonance imaging (MRI) to pre- and postnatal circumstances and functioning in 700 of the children, testing how genetic variations and pre- and postnatal environmental factors interact in the development of brain, cognition and coping in normal and at risk (preterm born) children. Children aged 4-11 will be recruited and scanned and assessed twice with cognitive and screening tests, a year apart. Normal variation in behavioral outcomes and consequences of health problems studied in MoBa, e.g. cognitive problems in children born prematurely (n=100) o r with low birth weight are mediated by cerebral characteristics, and data on brain development will become part of the MoBa database. We will study six questions forming secondary objectives of the project: 1) What are the trajectories of regional develo pment of the brain?s connections and neuronal tissue? 2) How does regional brain development relate to the child`s developmental progress, coping and cognitive functioning? 3) How are brain and cognitive development modulated by genetic variations? 4) How do gestational age at birth, birth weight and neonatal health relate to brain and cognitive development? 5) How are pre- and postnatal nutrition related to brain and cognitive development? 6) Is moderate prenatal exposure to commonly used drugs related t o brain development? The project involves broad national and international collaboration. The results will aid understanding of the cerebral basis for early development and may aid early intervention and diagnosis.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol