Tilbake til søkeresultatene

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

nofoma 2011

Tildelt: kr 0,25 mill.

NOFOMA (http://www.nofoma.org) er en årlig forskerkonferanse med inviterte foredragsholdere og 3-6 parallelle sesjoner, 9-10 Juni 2011. Konferanseavgiften holdes lavt for at studenter skal kunne delta. NOFOMA har ikke vært holdt i Nord-Norge tidligere. Tr ansport og logistikk i nord-områdene er årets spesielle tema, og konferansen tilpasses bla for offentlig forvaltning (Kystverket, Utenriksdepartementet, Innovasjon Norge mv.), med egen sesjon om miljø og sikkerhet innen maritim logistikk i nordområdene. I forkant av selve hovedkonferansen arrangeres Nordlog Doctoral Workshop (fremlegg/diskusjon av doktorgradsprosjekter) og Educator's Day spesielt rettet mot forelesere. Konferansen har som hovedmål å styrke logistikk som fagområde gjennom samarbeid og int eraksjon mellom ulike forskningsmiljø for å sikre videre utvikling av forsknings- og undervisningskvaliteten innen fagfeltet. Educator's day vil fokusere på problembasert læring i forskning og undervisning. Konferansen går på rundgang i de nordiske land mellom de enkelte universitet og høyskoler fra 1989. Siden da har det nordiske forskernettverket på logistikk med hjelp av NOFOMA hatt en kraftig og positiv utvikling med dr.gradskukrs, workshops og forskningsprosjekter i de nordiske land. Internasjonal publisering øker, og det utgis 'special issues' fra den årlige konferansen i de mest anerkjente internasjonale tidsskriftene. Fremlegg utgis i elektronisk form. De beste utgis i et spesialnummer i et anerkjent internasjonalt tidsskrift, International Jour nal of Physical Distribution & Logistics Management. Det forventes deltakelse hovedsakelig fra Europa, men også verden for øvrig. Organisasjons- og vitenskaps komiteene omfatter personer fra BI, UiT (inkl. Handelshøyskolen i Tromsø), Forsvarets stabsskol e, Universitet i Lund, samt høgskolene i Bodø og Harstad. Kostnadene forventes å bli ca 1.4 MNOK, inntektene 0.7 MNOK, og differensen søkes dekkes ved søknad til NFR, Troms Fylkeskommune, samt øvr. sponsorer

Budsjettformål:

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap